Τακτικός έλεγχος βρέφους

Η βάση της υγιούς ανάπτυξης

Περιλαμβάνει τις προκαθορισμένες παιδιατρικές επισκέψεις από την έξοδο από το μαιευτήριο μέχρι τον πρώτο χρόνο. Ενδεικτικά, οι χρονικές στιγμές είναι : την έβδομη και την 40η ημέρα ζωής και κατά τους 2, 3, 4, 5, 6, 10 και 12 μήνες.  Η πρώτη και η δεύτερη επίσκεψη μπορούν να γίνουν στο σπίτι.

Βασικός σκοπός αυτών των εκτιμήσεων είναι η αξιολόγηση της ανάπτυξης, η διενέργεια εμβολιασμών και – ειδικά τον πρώτο καιρό – η στήριξη της νέας μητέρας, η εδραίωση του θηλασμού και η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των μελών της οικογένειας.

Η κάθε επίσκεψη διαρκεί περίπου 30 λεπτά.