Υπηρεσίες

What does a pediatrician do?

Τακτικός έλεγχος βρέφους

Η βάση της υγιούς ανάπτυξης

Περιλαμβάνει τις προκαθορισμένες παιδιατρικές επισκέψεις από την έξοδο από το μαιευτήριο μέχρι τον πρώτο χρόνο. Ενδεικτικά, οι χρονικές στιγμές είναι : την έβδομη…..

baby-care

Γενική Παιδιατρική

Από το βρέφος στον έφηβο

Μετά τον πρώτο χρόνο οι τακτικές επισκέψεις είναι λιγότερο συχνές, το ίδιο και οι εμβολιασμοί. Έχουν ωστόσο ηλικίες κλειδιά για την εκτίμηση της ανάπτυξης ……

Αλλεργίες

Πρόληψη - Αντιμετώπιση

Οι αλλεργίες μπορεί να αποτελούν πρόβλημα κάθε ηλικίας. Με την κατάλληλη καθοδήγηση, πρόληψη και αντιμετώπιση όμως, η ομαλή ποιότητα της ζωής …..